Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN
Prof.Dr.Adem DOĞANGÜNBölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özgür YAYLI
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özgür YAYLIBölüm Başkan Yrd.
Yrd.Doç.Dr. Yeşim S. ÜNSEVER YÜKSEKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeşim S. ÜNSEVER YÜKSEKOLBölüm Başkan Yrd.

Yrd.Doç.Dr. Serkan SAĞIROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Serkan SAĞIROĞLUMÜDEK Komisyonu Sorumlusu

Doç.Dr. Adem AKPINAR
Doç.Dr. Adem AKPINARStaj Komisyonu ve Sektör İlişkileri Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Y.Sema ÜNSEVER YÜKSEKOL Doç.Dr. Serdar KORKMAZ Yrd.Doç.Dr.Ali MARDANİ-AGHABAGLOU Doç.Dr. Turan ARSLAN
Geoteknik Lab. Sorumlusu Hidrolik Lab. Sorumlusu Yapı ve Malzeme Lab. Sorumlusu Ulaştırma Lab. Sorumlusu
Doç.Dr. Serdar KORKMAZ
Doç.Dr. Serdar KORKMAZErasmus, Farabi ve Mevlana Sorumlusu
Prof.Dr. Babür DELİKTAŞ
Prof.Dr. Babür DELİKTAŞİntibak Komisyonu Sorumlusu
Doç. Dr. Turan ARSLAN
Doç. Dr. Turan ARSLANYatay Geçiş Komisyon Sorumlusu
Prof.Dr. Adem DOĞANGÜN
Prof.Dr. Adem DOĞANGÜNTanıtım ve İletişim Komisyonu Sorumlusu
Prof.Dr. Babür DELİKTAŞ
Prof.Dr. Babür DELİKTAŞİntibak Komisyonu Sorumlusu
Doç.Dr. Serdar KORKMAZ
Doç.Dr. Serdar KORKMAZErasmus, Farabi ve Mevlana Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Yeşim Sema ÜNSEVER
Yrd. Doç. Dr. Yeşim Sema ÜNSEVERSınav Komisyonu Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. M.Özgür YAYLI
Yrd.Doç.Dr. M.Özgür YAYLIEğitim Komisyonu Sorumlusu