Akademik Personel

/Akademik Personel
Akademik Personel2018-10-30T12:10:52+00:00

Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN

Bölüm Başkanı | Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Riskli Yapı Tespiti, Yapı Onarım ve Güçlendirme, Yapı-Sıvı Etkileşimi, Yapı-Zemin Etkileşimi

Prof.Dr.Ramazan LİVAOĞLU

Dekan Yrd. | Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Riskli Yapı Tespiti, Yapı Onarım ve Güçlendirme, Yapı-Sıvı Etkileşimi, Yapı-Zemin Etkileşimi

Prof.Dr.Babür DELİKTAŞ

Mekanik Ana Bilim Dalı

Statik ve dinamik yükler altında lineer ve nonlineer matematik modellerinin geliştirilmesi ve sayısal analizleri

Doç.Dr.Turan ARSLAN

Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Kentsel ulaşım planlanması, Seyahat talep yönetimleri, Karar destek modelleri

Doç.Dr.Serdar KORKMAZ

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Hidroloji, Yeraltı Suyu, Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Modelleme, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Doç.Dr.Adem AKPINAR

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Akışkanlar Mekaniği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hidroloji, Hidroelektrik Enerji, Rüzgar Dalga Modellemesi, Dalga Enerji Potansiyeli

Doç.Dr.Mustafa Özgür YAYLI

Bölüm Bşk. Yrd. | Mekanik Ana Bilim Dalı

Doç.Dr. Hakan T. TÜRKER

Yapı Ana Bilim Dalı

Çelik Yapılar, Yapı Mühendisliği

Doç.Dr.Murat KANKAL

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Kıyı Liman Mühendisliği, İklim Değişikliği, Hidroloji, Hidroelektrik Enerji, Taşkın Hidrolojisi, Yapay
Sinir Ağları

Dr. Öğretim Üyesi Yeşim S. ÜNSEVER

Bölüm Bşk. Yrd. | Geoteknik Ana Bilim Dalı

Zemin Mekaniği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Kazıklı Temeller

Dr. Öğretim Üyesi Serkan SAĞIROĞLU

Yapı Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Ali MARDANİ-AGHABAGLOU

Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı

Beton Teknolojisi, Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi,

Beton Durabilitesi, Çimento-Katkı Uyumu

Arş.Gör.Süleyman ÖZEN

Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı

Beton Teknolojisi, Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi,               Ağır Betonlar

Arş.Gör.Mehmet Ömer TİMURAĞAOĞLU

Yapı Ana Bilim Dalı

Betonarme, Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi, Prefabrike yapılar,Yapı Dinamiği

Arş.Gör.Mehmet RİZELİOĞLU

Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Vissim Traffic Management

Arş.Gör.Cavit SERHATOĞLU

Mekanik Ana Bilim Dalı

Betonarme, Deprem Mühendisliği, Tarihi Yapılar, Yapı Dinamiği, Yapı Onarım ve Güçlendirme

Arş.Gör.Recep Emre ÇAKMAK

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Hidroloji, Rüzgar İklimi Çalışmaları, Dalga Enerji Potansiyeli

Arş.Gör. Büşra UZUN

Mekanik Ana Bilim Dalı

Matlab, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yerel Olmayan Elastisite Teorisi, Nanomekanik

  • +90 224 294 26 36

  • +90 224 294 19 03

  • buzun@uludag.edu.tr

  • …..

BÖLÜMÜMÜZ DERSLERİNDE DOĞRUDAN YÜRÜTÜCÜLÜK YAPAN YA DA YARDIMCI OLARAK KATKIDA BULUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİ ve MÜHENDİSLER

Prof.Dr. Zerrin KIRCA UÜ. Fizik
Prof.Dr. Sibel Yalçın TOKGÖZ UÜ. Matematik
Doç.Dr. Fahri VATANSEVER UÜ. Bilgisayar Prog.
Yrd.Doç.Dr. M.Sabri DİRİM UÜ. Jeoloji
Yrd.Doç.Dr. Elif YAŞAR UÜ. Matematik
Yrd.Doç.Dr. Neyir ÖZCAN SEMERCİ UÜ. Mühendislik Matematiği
Yrd.Doç.Dr. Erol SOLMAZ UÜ. Bilgisayar Prog.-Sayısal Analiz
Doç.Dr. Bilal BAĞBANCI UÜ. İnş.Müh. Çizimleri
Yrd.Doç.Dr. M.Suat AKSOY UÜ. Kimya
Yrd.Doç.Dr. Nisa ÇELİK UÜ. Diferansiyel Denklemler
Okt. Hasan ÜNLÜ UÜ. Nutuk
Okt. Gürhan KORKMAZ UÜ. Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi
Okt. Handan AYANGİL UÜ. Türk Dili
Okt. Gülnaz BERBEROĞLU UÜ. Türk Dili
Okt. Hakan UZUN UÜ. Yabancı Dil
Okt. Mehmet ADANUR UÜ. Yabancı Dil
 —  —
Prof.Dr. Yücel GÜNEY ANAÜ. Zemin Mekaniği
Proffessor. Halil SEZEN Ohio SU, TÜBİTAK
 Doç.Dr. Beyhan BAYHAN BTU. Dinamik
 Doç.Dr. İsa YÜKSEL BTU. Malzeme
 Dr. Umut HASGÜL BAÜ. Çelik Yapılar
 —  —
 Mak.Yük.Müh. Turgay MESCİ İnşaat Yönetimi
 İnş.Müh. Mehmet ALBAYRAK Yapı Müh.Bilgisayar Uygulamaları
 İnş.Müh. Basri AYYILDIZ  Yapı Müh.Bilgisayar Uygulamaları
 İnş.Müh. Ünsal ESER  Yapı Müh.Bilgisayar Uygulamaları

Yukarıda belirtilen akademisyenlere ilave olarak kısa sürede yeni akademisyenlerin katılmasıyla akademik kadro daha da güçlü hale gelecektir.

Uludağ Üniversitesi Atanma Kriterleri 2014

YÖK Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve Başvuru Koşulları